Benzoil

Targeta Premium

Avantatges

  •   Factura mensual
  •   Bonificació: possibilitat de sol·licitar la bonificació AEAT sobre gasoil professional
  •   Descomptes en combustible
  •   Aquesta targeta és vàlida en totes les estacions de servei i establiments associats a la Xarxa d'espais Vilalta.
  •   Descomptes exclusius en els espectacles de la Tàrraco Arena Plaça.

SOL·LICITUD DE TARGETA

Dades personals

On recolliré la targeta


* LA FACTURA MENSUAL

S’enviarà a l’adreça indicada a les dades de facturació. En cas de que sigui la mateixa que la personal, serà a aquesta.
Si el client ho desitja se l’enviarà la factura en format PDF al mail de les dades de facturació.

Dades de facturació