Preu Sense Plom 95: 1,269€
Preu Gasoli A: 1,209€
Carrer Turó de l'home, 1
Polígon Industrial El Ramassar
08402 Granollers
Telèfon: 934 456 460